Prima descriere detaliată a monumentelor Curții Domnești

Prima descriere detaliată a monumentelor Curții Domnești


Raportul Primăriei oraşului Târgovişte, intitulat “Cercetări arheologice în urbea Târgoviştea pe anul 1874”, înregistrat la 5 ianuarie 1875 şi semnat de institutorul Barbu B. Secăreanu şi inginerul Radulian, cuprinde prima descriere mai detaliată a monumentelor Curţii Domneşti: 

„Această biserică este zidită foarte solid; are arhitectură bizantină; ea există în partea dreaptă a curţii, îndată ce intri pe poartă. Zugrăveala este foarte veche, însă bogată, căci florile care înconjoară fiecare tablou sunt în aur. 

Biserica are în faţa icoanelor imperiale un amvon construit de zidărie solidă deasupra uşii, la înălţimea de 3 m, servind de şedere domnului şi doamnei, care corespundea aici direct printr-o uşă şi racorda cu al doilea etaj din palat şi care a fost construit în partea stângă a bisericii, la distanţă de 4 m, având o scară de piatră cu trepte, ce cobora în biserică, alături cu fotoliul episcopului. 

Din palat se mai conservă ruine, fragmente dintrânsul, cu începere dinspre biserică, până lângă turnul Chindiei (observatorul). Are mai multe subterane, care corespundeau în cele patru laturi ale sale..." (ASD. Primăria, dosar 70/1874). 

Alte sugestii

Arhitect celebru târgoviștean
Ion Heliade-Rădulescu – personalitate marcantă
Monumentul Eroilor Revoluției
Ziua Școlii „Ioan Alexandru Brătescu Voinești”
Busturi mărețe