Descoperiri arheologice

Descoperiri arheologice


Colecțiile arheologice sunt ilustrate de obiecte ce acoperă toate epocile istorice, dar sunt mai numeroase și reprezentative pentru evul mediu.

Descoperiri ale neoliticului sunt întruchipate de piesele ceramice găsite în așezările de la Geangoești, Ionești-Palade, pentru epoca bronzului inventare și complexe de la Nucet, Hăbeni, Viforâta; ample tezaure monetare - thassiene si macedonene (sec. II-I î. Chr.) au fost găsite la Căprioru, iar civilizația dacică este atestată prin obiecte descoperite la Adânca, Mătăsaru, Mogoșani.

În special piesele de artă veche, icoane, argintărie de cult, veșminte, mobilier bisericesc, cahle, podoabe și bijuterii, tipărituri, elemente de arhitectură, lespezi de mormânt, fresce etc. reflectă epoca ilustră a lui Matei Basarab (1632-1654), Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu (1688-1714). Li se adaugă unelte diverse, arme, discuri ornamentale, ceramică utilitară etc., care prezintă istoria medievală și modernă a unuia din cele mai reprezentative centre de cultură românească. Muzeul beneficiază de utilizarea monumentelor istorice de referință, expunerea fiind organizată uneori în spațiul acestora. În deținerea sa sunt colecții importante de istorie, etnografie și artă populară, artă plastică, memorialistică și istorie literară.

Alte sugestii

Muzeele se închid temporar!
Târgoviște – Șaua Dichiului – Zănoaga – Bazinetul Padina
Personalităţi care au vizitat Târgoviştea
Geneză
PRECIZĂRI ASUPRA DENUMIRII ORAŞULUI