Busturi mărețe

La 28 noiembrie 1968, cu ocazia sărbătoririi semicentenarului Marii Uniri au fost dezvelite la Târgoviște busturile unor importanți domnitori ai Țării Românești care au rezidat la Târgoviște. 

Busturile au fost realizate în piatrǎ de Albeşti şi dispuse în diferite zone ale oraşului: Mircea cel Bǎtrân, autor Ion Irimescu, a fost amplasat în parcul Liceului „Voievodul Mircea”; Dan al II-lea cel Viteaz, autor Vasile Blendea, se aflǎ în fața fostei Şcoli de Cavalerie; Vlad Ţepeş, autor Petru Balogh, e situat în apropierea Muzeului de Artǎ; Radu de la Afumați, autor Vasile Covalschi, e amplasat în incinta bisericii Sfântului Ionicǎ; Petru Cercel, autor Octavian Ilica, e amplasat la intrarea în Curtea Domneascǎ; Mihai Viteazul, autor Petre Nǎstǎsescu, e amplasat în incinta Bisericii Târgului; Matei Basarab, autor Mihai Alexandru şi Vasile Lupu, autor Ilica Vetura, în incinta bisericii Stelea. 

Să ne cunoaștem istoria și să o respectăm!

Alte sugestii

Arhitect celebru târgoviștean
Prima descriere detaliată a monumentelor Curții Domnești
Ion Heliade-Rădulescu – personalitate marcantă
Monumentul Eroilor Revoluției
Ziua Școlii „Ioan Alexandru Brătescu Voinești”