Lăcașe de cult

Grup de locații

Despre

Artă și cultură


Mitropolia Târgoviște

Biserică

Biserica Geartoglu

Biserică

Biserica Sfântul Nicolae Androneşti

Biserică

Biserica „Sf. Nicolae” Simuleasa

Biserică

Biserica Sf. Atanasie şi Chiril

Biserică

Biserica Stolnicul

Biserică

Biserica Sf. Dumitru Buzinca

Biserică

Biserica Târgului

Biserică

Biserica Sf. Împărați Constantin Și Elena

Biserică

Biserica "Stelea Veche"

Biserică

Biserica Sfinții Voievozi

Biserică

Biserica Medievală „Sfântul Gheorghe”

Biserică

Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul

Biserică

Biserica Albă

Biserică

Mănăstirea Viforâta

Mănăstire

Biserica Romano-Catolică "Sf.Francisc de Assisi"

Biserică

Mănăstirea Stelea

Mănăstire

Mânăstirea Dealu

Mănăstire

Sinagoga

Sinagogă