Mitropolia Târgoviște

Mitropolia Târgoviște


Program

Închis
Vezi programul

Address

Catedrala Mitropolitană Înalțarea Domnului, Str. Mircea cel Bătrân, Târgoviște, România

Despre

Actuala catedrală arhiepiscopală are hramul "Înălțarea Domnului" și este situată aproape de centrul orașului Târgoviște.

Cu toate că Mircea cel Bătrân a mutat, pe la anul 1400, scaunul domnesc la Târgoviște, mitropolia a rămas în Curtea de Argeș până in 1515. În 1518 Neagoe Basarab, cerând dezlegarea mitropolitului Nifon, începe zidirea mitropoliei din Târgoviște.

Construcția a fost terminată în 1537, în timpul lui Radu Paisie, urmașul lui Neagoe Basarab. Tot acesta o acoperă cu tablă de plumb și o zugrăvește. Unii istorici consideră că biserica dateaza din timpul lui Radu cel Mare (1495 -1508) și că a fost mărită de Neagoe Basarab prin adăugarea pridvorului deschis pe 3 laturi și susținut de 12 coloane.

Această biserică rămâne mitropolia țării din 1520 și până în 1688 când se mută la București, sub domnia lui Radu Leon. Matei Basarab (1632 - 1654) înființează în clădirile mitropoliei Târgoviște o tipografie pentru cărți în grai românesc. Despre minunata biserică, cronica țării spune că privind-o se sătura ochii tuturor de vederea ei, iar Paul de Alep o descrie ca fiind cea mai mare biserică ce s-a construit până la acea epocă și mai tarziu în Țara Românească. Ca arhitectură, se aseamană cu biserica mare a mănăstirii Snagov, zidită tot de Neagoe Basarab, lipsindu-i sinusurile laterale. Sub Constantin Brâncoveanu (1688 - 1714), mitropolitul Teodosie a restaurat întreaga clădire, iar mitropolitul Antim Ivireanul reînființează în clădirile ei vechea tipografie în care se tipăresc cărți de slujbă și învățătură ortodoxă.

Un secol și ceva mai târziu, eteriștii lui Alexandru Ipsilanti i-au dezvelit acoperișul, topind plumbul pentru gloanțe. În perioada următoare, biserica este deteriorată considerabil. La 1842 s-au dărâmat toate clădirile care au format odată mitropolia Târgoviștei. Au rămas numai biserica și clopotnița de la intrare cu cele 4 clopote. In 1889 s-a hotărât dărâmarea ei, iar între anii 1892 - 1895 arhitectul francez Ize Compte du Nouy începe construcția actualei biserici. După dărâmarea vechii mitropolii, pietrele funerare de pe morminte au fost adunate într-un muzeu al bisericii. Dărâmat și acesta în 1943, pietrele funerare au fost duse la muzeul istoric al orașului.

Biserica actuală este construită în stil bizantin, în cărămidă, cu pridvor deschis, susținut de 12 coloane. Este în formă de cruce greacă înscrisă. La întretăierea celor doua brațe ale crucii se înalță turla naosului cu 12 laturi și 12 ferestre. Altarul are, de asemenea, o formă caracteristică, cu o absidă mare în axul longitudinal și două abside alăturate servind de proscomidie și diaconicon.

Photo Gallery

Video

Alte sugestii

Biserica Romano-Catolică "Sf.Francisc de Assisi"

Biserică

Biserica Sf. Atanasie şi Chiril

Biserică

Biserica Stolnicul

Biserică

Biserica Sf. Dumitru Buzinca

Biserică

Biserica Târgului

Biserică