Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor

Universitatea Valahia Târgovişte


Address

Aleea Sinaia 13, Târgoviște 130004, România

Despre

Misiunea Facultăţii de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor este aceea de a promova educaţia şi cercetarea ştiinţifică în acord cu cerinţele de integrare în societatea cunoaşterii, care presupune consolidarea şi dezvoltarea Spaţiului European al Educaţiei şi Spaţiului European al Cercetării Ştiinţifice prin promovarea excelenţei la nivelul tuturor activităţilor şi proceselor desfăşurate.

Dimensiunea educaţională fundamentală a Universităţii contemporane se exprimă prin cunoaştere şi cercetare ştiinţifică, pentru a forma specialişti capabili să se adapteze schimburilor economice şi culturale ale „societăţii de mâine”.

Specializările Facultăţii de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor, prin disciplinele cuprinse în curricula universitară, asigură integrarea învăţământului de inginerie alimentară, de mediu şi agricol în învăţământul european.
Industria alimentară, protecția mediului și agricultura sunt sectoare de importanţă majoră în cadrul economiei naționale, ele reprezentând garanția existenței independente a națiunii însăşi. În România, aceste ramuri industriale se află în prezent în plină dezvoltare, fapt pentru care necesarul de specialisti din domeniile amintite mai sus este din ce în ce mai ridicat. Facultatea de Ingineria Mediului și Ştiinţa Alimentelor are, în prezent, urmatoarea structură academică :

Departamentul: Ingineria Mediului
Departamentul : Ingineria Produselor Alimentare

În actualul context, în care accentul se află pe calitatea formării şi pe competitivitatea rezultatelor cercetării universitare atât în context naţional cât şi global, mai ales european, facultatea îşi propune dezvoltarea complexă a activităţii în concordanţă cu 2 direcţii principale, conforme cu specializările acreditate aflate în coordonarea celor două departamente.În cadrul facultăţii de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor formarea iniţialã se realizează pentru patru domenii de licenţă.

Alte sugestii

Liga Studenților din Universitatea Valahia

Universitatea Valahia Târgovişte

Căminul Studențesc nr. 6

Universitatea Valahia Târgovişte

Căminul nr. 4

Universitatea Valahia Târgovişte

Căminele studențești 1, 2 și 3

Universitatea Valahia Târgovişte

Facultatea de Ştiinte Umaniste

Universitatea Valahia Târgovişte