Facultatea de Ştiinte Umaniste

Universitatea Valahia Târgovişte


Address

Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, cod postal 130105, Targoviste

Telefon

Despre

Facultatea noastră este în prezent, cu certitudine, una dintre cele mai reprezentative ale Universității “Valahia”. O recomandă, în acest sens, atât numarul de studenți care-i urmează cursurile, cât și performanțele ce au făcut-o cunoscută. Ea se particularizează, de asemenea, prin faptul că reunește într-o singură structură organizațională patru domenii de studiu: istorie, geografie, educație fizica si sport, kinetoterapie. Acestea sunt înrudite, iar abordarea noastră, prin obiectivele comune ale activităților educaționale, începând cu licența și apoi prin studiile de masterat și doctorat pe care le oferim, vizează formarea absolvenților ca intelectuali de valoare, ca personalități armonioase, creative și competitive în profesiunile spre care îi orientăm în viață.

Oferta bogată de opțiuni în procesul educațional, la fiecare nivel, condițiile ce țin de dotările tehnice, îndrumarea asigurată de cadrele noastre didactice, cu o excelentă expertiză, activitatea științifică și de cercetare pe care o urmărim cu atenție și o amplificăm an de an, cultivarea unor schimburi intense de studenți și cadre didactice cu multe universități europene, toate oglindesc preferințele evidente ale celor care, în număr crescând, au urmat și absolvit facultatea noastră. Această realitate ne obligă și ne onorează, în același timp, să asigurăm facultății o individualitate tot mai clară, un loc bine definit între celelalte instituții cu un profil general similar din țară si din Europa de astăzi.

Alte sugestii

Liga Studenților din Universitatea Valahia

Universitatea Valahia Târgovişte

Căminul Studențesc nr. 6

Universitatea Valahia Târgovişte

Căminul nr. 4

Universitatea Valahia Târgovişte

Căminele studențești 1, 2 și 3

Universitatea Valahia Târgovişte

Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică

Universitatea Valahia Târgovişte