Liga Studenților din Universitatea Valahia

Liga Studenților din Universitatea Valahia

Universitatea Valahia Târgovişte


Address

Str, Aleea Sinaia nr. 13, Târgoviște, România

Despre

Misiune

Liga Studenților din Universitatea Valahia (L.S.U.V.) este o organizație autonomă, independentă, democratic constituită, non-profit, nepartinică și apolitică din Universitatea “Valahia” din Târgoviște care reunește pe baza liberului consimțământ studenți de la toate formele de învățământ din structura Universității “Valahia” din Târgoviște, indiferent de naționalitate, sex, vârstă și religie.

L.S.U.V. s-a constituit pentru asigurarea desfășurării unei activităși universitare normale și apărarea drepturilor și intereselor tuturor studenților din Universitate.

Obiect de activități

Activitatea L.S.U.V. se desfășoară pe baza statutului și a programelor de acțiune adoptate de Consiliul Director al Ligii.

L.S.U.V. are următoarele obiective:
• apărarea și reprezentarea intereselor tuturor studenților din cadrul Universității, promovarea studenților competenți în structurile de conducere ale facultăților și universității, în comisiile de cazare, cămine precum și în alte structuri administrative, în componența cărora pot intra studenți;
• desfășurarea activităților cu caracter profesional, social, cultural, sportiv și economic;
• editarea de publicații;
• apărarea drepturilor studențești în cazul în care acestea sunt lezate și în cazul în care aceștia au avut de suferit fizic, psihic, moral sau pe plan de învățământ, susținerea revendicărilor democratice ale altor organizații apolitice și să ia atitudine împotriva încălcării Drepturilor Omului.

Printre proiectele realizate sunt promovarea Universității “Valahia” din Târgoviște, bursa locurilor de munca pentru studenți, precum și participarea, în mod constant, la manifestările studențești cu caracter național.

Consiliul Director

Presedinte: Cristinel Moise
Vicepresedinte: Ionescu Adrian
Vicepresedinte: Ramona Vasile
Vicepresedinte: Valentin Negoi
Vicepresedinte: Teodora Ursu
Secretar general: Robert Androne
Trezorier: Maria Cepreaga
Membru: Vali Gaiseanu
Membru: Madalina Olteanu

Alte sugestii

Căminul Studențesc nr. 6

Universitatea Valahia Târgovişte

Căminul nr. 4

Universitatea Valahia Târgovişte

Căminele studențești 1, 2 și 3

Universitatea Valahia Târgovişte

Facultatea de Ştiinte Umaniste

Universitatea Valahia Târgovişte

Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică

Universitatea Valahia Târgovişte