Ienăchiță Văcărescu

Ienăchiță Văcărescu


Descendenți ai unei vechi și influente familii boierești, Văcăreștii au stăpânit moșii întinse în județul Dâmbovița, printre care și cea din apropierea Târgoviștei, care a dat numele comunei Văcărești. 

Ienăchiță Văcărescu a fost un om cu o cultură vastă, care cunoștea limbile greacă, latină, italiană, franceză, germană și turcă. A ocupat funcții înalte în divanul domnesc și a îndeplinit misiuni diplomatice la Constantinopol și Viena. 

Ca om de cultură are preocupări filologice și istorice, rămânând cunoscut în cultura noastră ca poet, poeziile sale având o componentă didactică și moralizatoare, lăsând un adevărat testament: ”Urmașilor mei Văcărești / Las vouă moștenire / Creșterea limbii românești / Și-a patriei cinstire.”

Ienăchiță Văcărescu a fost autorul primei lucrări tipărite de gramatică românească, din spațiul românesc (1787), care pe lângă diversele categorii gramaticale, cuprinde și un capitol de prozodie, ilustrat cu exemple originale. 

Erudit şi poliglot, precursor al folosirii limbii române culte, poet, grămătic, istoric şi filolog, Ienăchiţă Văcărescu ne-a lăsat nouă, tuturor românilor, o vastă moştenire.

O stradă și o școală cu prestigiu îi poartă numele astăzi în Târgoviște.

Să ne cunoaștem istoria și să o respectăm!

Alte sugestii

Arhitect celebru târgoviștean
Prima descriere detaliată a monumentelor Curții Domnești
Ion Heliade-Rădulescu – personalitate marcantă
Monumentul Eroilor Revoluției
Ziua Școlii „Ioan Alexandru Brătescu Voinești”