Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică

Universitatea Valahia Târgovişte


Address

Contact: Str. Aleea Sinaia, Nr. 13, Cod 130004, Targoviste, Dambovita

Despre

Începând cu anul universitar 1992-1993 s-a înființat Facultatea de Științe Tehnice și Tehnologice în cadrul Universității VALAHIA Târgoviște prin Hotărârea de Guvern nr. 288/01.06.1992.

Din anul universitar 1993-1994, Facultatea iși schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie, funcționând sub această titulatură până in anul 1995 când se scindează în Facultatea de Ingineria Materialelor și Tehnologie și Facultatea de Inginerie Electrică. În prezent cele două domenii de licență ale facultății sunt fie acreditate (Ingineria materialelor, Inginerie mecanică ), fie autorizate (Mecatronică și robotică) urmând ca în termen legal să intre în procedura de acreditare C.N.E.A.A.

Din anul 2005 Facultatea de Știintă si Ingineria Materialelor iși schimbă denumirea în Facultatea de Ingineria Materialelor, Mecatronică și Robotică. Misiunea Facultății de Ingineria Materialelor, Mecatronică și Robotică poate fi sintetizată astfel: a) pregatește ingineri cu competențe atât pentru industrie, cât și pentru cercetare și învățământ. b) are rolul de centru științific și tehnologic pentru intreprinderile industriale din zona în care activează. Pregatirea complexă a viitorilor specialiști îi face capabili să utilizeze eficient sisteme și echipamente, să aplice tehnici moderne de fabricație și tehnologii noi în diferite domenii. Pregatirea superioară a viitorilor specialiști se realizează pe baza unor planuri de învățământ flexibile. Disciplinele prevăzute conțin cunoștințe moderne, apelând la metode și tehnici adecvate de calcul.

Școala doctorală de Inginerie mecanică a fost acreditată prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 4966/31.08.2010, în urma evaluării realizată de comisia de specialitate a Ministerului Educației Cercetării Tineretului și Sportului.

Începând cu anul universitar 2012 - 2013 Facultatea de Inginera Materialelor Mecatronică și Robotică își schimbă denumirea în Facultatea de Inginera Materialelor și Mecanică.

Alte sugestii

Liga Studenților din Universitatea Valahia

Universitatea Valahia Târgovişte

Căminul Studențesc nr. 6

Universitatea Valahia Târgovişte

Căminul nr. 4

Universitatea Valahia Târgovişte

Căminele studențești 1, 2 și 3

Universitatea Valahia Târgovişte

Facultatea de Ştiinte Umaniste

Universitatea Valahia Târgovişte