Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu”

Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu”

Organizator evenimente / Bibliotecă


Program

Închis
Vezi programul

Address

Târgoviște City App, Romania

Telefon

Despre

La Târgoviște, oraș cu vechi tradiții în constituirea unor importante biblioteci încă din epoca medievală, biblioteca publică s-a deschis în 1943, „adăpostită în localul Muzeului până ce se va clădi casă proprie”.
Un moment important l-a reprezentat construirea unei clădiri proprii (în vecinătatea Primăriei) între 1947-1949, iar din 1986 îi este atribuit actualul sediu central, situat în strada Stelea, nr. 2. Biblioteca își desfășoară activitatea și în două filiale destinate copiilor și utilizatorilor interesați de carte în limbă străină.
Din 1994 editează o revistă de bibliologie şi cultură, „Curier”, cu apariţie semestrială. Printre manifestările de amploare organizate anual pot fi menţionate: Ziua Culturii Naţionale (ianuarie); „Vacanţă la bibliotecă” (iulie), „Salonul editorial «Ion Heliade Rădulescu»” (septembrie), „Zilele Bibliotecii «Ion Heliade Rădulescu»” (noiembrie), Seara de carte (săptămânal), Clubul de filosofie (săptămânal), precum şi o multitudine de activităţi de animaţie culturală, dedicate unor evenimente sau personalităţi de nivel naţional sau local.
Biblioteca deţine peste 330.000 de publicaţii de diverse tipuri, printre care și cărţi cu caracter bibliofil.

-> Secţia Împrumut pentru adulţi „Mircea Horia Simionescu”

Are caracter enciclopedic, cuprinzând cărţi din domeniile: filosofie, psihologie, etică, morală, religie, sociologie, politică, drept, armată, asistenţă socială, pedagogie, folclor, geografie, pictură, sculptură, muzică, film-teatru, sport, istorie, critică literară, lingvistică, literatură comparată, literatură română şi universală. Se adresează tuturor utilizatorilor cu vârsta minimă de 14 ani.

-> Sala de lectură „Grigore Alexandrescu”

Oferă acces la circa 90 000 de volume cu caracter enciclopedic, inclusiv un bogat fond de referință, într-un spațiu de studiu și lectură, dotat cu 25 de locuri și acces gratuit la wi-fi și tehnică de calcul.

-> Sala Multimedia-Internet „Nicolae Grigorescu"

Pune la dispoziţia utilizatorilor săi cărţi de specialitate din domeniile esteticii, artei plastice şi vizuale, muzicii şi teatrologiei, oferind și facilități pentru redactarea documentelor electronice, audiții și vizionări de filme.

-> Secţia Periodice-Legislaţie „Elena Văcărescu"

Pune la dispoziţia utilizatorilor ziare şi reviste din aproape toate domeniile de activitate, incluzând și colecția de legislație, Depozitul legal local, precum și fondul de Informare bibliografică.

-> Secţia Carte tehnico-ştiinţifică „Nicolae Ciorănescu”

Pune la dispoziţia utilizatorilor un fond documentar din domeniile informatică, inginerie, medicină, construcții, industrii, agricultură, ştiinţă, mana¬gement, contabilitate, economie, matematică, fizică, chimie, biologie, marketing, industria alimentară.

-> Secţia Colecţii speciale „Constantin Cantacuzino”

Destinată cercetării, deține un bogat fond de documente vechi, rare, bibliofile: carte românească veche (1644 - 1830); carte străină veche (1600 - 1830); manuscrise; documente iconografice; ex-libris etc.

Photo Gallery

Alte sugestii

Casa de Cultură a Sindicatelor

Organizator evenimente

Clubul Studenților

Organizator evenimente

CURTEA DOMNEASCA TARGOVISTE

Organizator evenimente

Complexul Turistic de Natație Târgoviște

Organizator evenimente

Biblioteca Universităţii Valahia

Bibliotecă