Biblioteca Universităţii Valahia

Biblioteca Universităţii Valahia


Program

Deschis
Vezi programul

Address

Strada Locotenent Stancu Ion 35, Târgoviște 130105, România

Despre

Începutul învăţământului superior târgoviştean îşi are rădăcinile în plin ev mediu românesc, când între 1672-1678 a funcţionat prima şcoala de avocaţi din Ţara Româneasca. Oficializarea şi instituţionalizarea învaţamântului superior târgoviştean se reia după evenimentele din 1989, când apare în 1991 Colegiul Universitar Tehnic şi Economic, ulterior prin Hotarârea Guvernului României nr. 288 din 01.06.1992, înfiinţându-se Universitatea VALAHIA din Târgoviste.
Biblioteca Universităţii a funcţionat la începuturile sale în cadrul unor catedre, pentru ca începând din 1995 să funcţioneze în cadrul Bibliotecii Judeţene "I. H. Rădulescu". La data de 26 noiembrie 2002 biblioteca este reorganizată şi îşi desfasoara activitatea în baza Hotarârii Senatului Universităţii Valahia din Târgovişte din 26 noiembrie 2002. Începând cu această dată biblioteca începe să fie constituită ca parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ superior, fiind o bibliotecă de tip universitar, care participa la procesul de instruire, formare şi educare, precum şi la activităţi de cercetare, deservind prioritar studenţii, cadrele didactice şi cercetătorii.
Biblioteca Universităţii Valahia din Târgovişte este o bibliotecă de drept public, fără personalitate juridică, subordonată conducerii Universităţii, care are ca utilizatori principali studenţii, cadrele didactice, doctoranzii şi cercetătorii din cadrul acesteia.
În acest scop, Biblioteca Universităţii Valahia din Târgovişte se dezvoltă ca un sistem integrat de structuri, asigură baza documentară şi de informaţii necesare procesului de învăţământ, realizează valorificarea şi comunicarea acestora, facilitează accesul diversificat şi rapid la toate categoriile de surse, organizează servicii adecvate pentru utilizatori.

Photo Gallery

Alte sugestii

Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu”

Organizator evenimente / Bibliotecă