Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică şi Tehnologia Informaţiei

Universitatea Valahia Târgovişte


Address

Aleea Sinaia, Târgoviște 130004, România

Despre

Alegeti FIE
ImprimareE-mail
- cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice prin atragerea de fonduri din proiecte nationale si internationale;
- parteneriate public private - Schneider Electric Romania, Renault Technologies;
- acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
- 5 specializări de licenţă acreditate, 6 specializări de mastert acreditate
- conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;
- 40 cadre didactice titulare, circa 800 studenţi (licenţă, masterat, doctorat) şcolarizaţi în fiecare an şcolar;
colaborări internaţionale cu 5 state ale UE (Franţa, Italia, Spania, Danemarca, Norvegia) şi circa 15 universităţi;
- 3 centre de cercetare (CC-IEETI, DCEM, AE), 5 laboratoare de cercetare, 6 cercuri ştiinţifice studenţeşti;
organizator pentru 1 conferinţă internaţională, 1 naţională, 4 sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti;
coordonator pentru chapter-ul BTS (Broadcast Technology Society) şi partener la chapter-ul CIS (Computational Inteligence Society);
- peste 50 cursuri on-line pe platformă MOODLE;
- circa 24 laboratoare renovate în 2009, echipate cu aparatură performantă pentru laborator sau cercetare;
practică în producţie – 12 săptămâni la nivelul anului III; agenţi economici implicaţi – Renault, OtelInox, Arctic, Schneider Electric Romania, Blom, N&L PrestCom, Terra Soft - Fonica, Flax Computers, DAF, SEE, Electro Prod Telecom, InfoBit Consult, Avigeo.

Alte sugestii

Liga Studenților din Universitatea Valahia

Universitatea Valahia Târgovişte

Căminul Studențesc nr. 6

Universitatea Valahia Târgovişte

Căminul nr. 4

Universitatea Valahia Târgovişte

Căminele studențești 1, 2 și 3

Universitatea Valahia Târgovişte

Facultatea de Ştiinte Umaniste

Universitatea Valahia Târgovişte