„Moștenirea Văcăreștilor”

„Moștenirea Văcăreștilor”


Târgoviștea, așa cum bine știm, este unul dintre vechile centre de spiritualitate românească. De la tipografia lui Macarie din care au ieșit primele tipărituri de pe teritoriul românesc, până în zilele noastre, Târgoviștea a dat nume sonore în literatură. 

De numele vechii Cetăți se leagă destinul multor membri ai familiei Văcărescu (Alecu, Nicolae sau Iancu) care au auvut un rol deosebit în viaţa politică, socială şi culturală a ţării. Activitatea poeților Văcărești, desfășurată pe întinderea a trei sferturi de veac, lasă o moștenire literară însemnată, reprezentând nu numai o schimbare de mentalitate față de încercările anterioare dar și un început de afirmare a spiritului nou, modern în poezie. 

Din dorința de afirmare a unor tinere talente, dar şi din necesitatea de a face cunoscută zestrea inestimabilă a acestor meleaguri de spiritualitate românească, s-a născut Festivalul-Concurs „Moştenirea Văcăreştilor”, la inițiativa unor oameni de carte: George Coandǎ, Constantin Manolescu, Victor Petrescu, Ion Gavrilǎ, Vasile Chiriuc. 

Prima ediție a Festivalului Național de literaturǎ „Moştenirea Vǎcǎreştilor” a avut loc în toamna anului 1969 în localitatea Văcărești, iar ulterior, s-a mutat la Târgovişte. 

Ediţie de ediţie, Festivalul de literatură „Moştenirea Văcăreştilor” devenit pe parcurs şi Concurs de creaţie pentru tinerele talente, mai întâi din judeţ, apoi din întreaga ţară, şi-a îmbogăţit structura, s-a diversificat ca arie de cuprindere, iar calitatea demersului cultural şi a actului creativ s-a ridicat la cote din ce în ce mai înalte. 

Alte sugestii

Arhitect celebru târgoviștean
Prima descriere detaliată a monumentelor Curții Domnești
Ion Heliade-Rădulescu – personalitate marcantă
Monumentul Eroilor Revoluției
Ziua Școlii „Ioan Alexandru Brătescu Voinești”