Târgoviște - centru universitar de 30 de ani

Târgoviște - centru universitar de 30 de ani


 
Învățământul superior târgoviștean apare în 1991 prin înființarea Colegiului Universitar Tehnic și Economic, iar ulterior printr-o hotărâre guvernamentală se înființează Universitatea Valahia din Târgoviște

Pe 5 octombrie în anul 1992 a avut  loc inaugurarea universității în prezența primului-ministru de atunci Theodor Stolojan și a altor oficialități. 

Dacă la înființare, Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa doar două facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și aproximativ 700 de studenți, în prezent structura s-a diversificat ajungând la zece facultăți, 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță, studiind aici aproximativ 7000 de studenți. 

Universitatea Valahia din Târgoviște este un spațiu academic dinamic care promovează valorile culturale, morale, științifice și educaționale și manifestă continuu o preocupare pentru realizarea în condiții optime a misiunii sale. 

Alte sugestii

Arhitect celebru târgoviștean
Prima descriere detaliată a monumentelor Curții Domnești
Ion Heliade-Rădulescu – personalitate marcantă
Monumentul Eroilor Revoluției
Ziua Școlii „Ioan Alexandru Brătescu Voinești”