Iluminatul public – istorie și actualitate

Iluminatul public – istorie și actualitate


Primul iluminat public al străzilor din Târgoviște datează din 1831 când, la inițiativa Sfatului orășenesc s-au instalat șase felinare din banii instituției. La început, se foloseau lumânări de seu care erau așezate în felinare și montate pe stâlpi în centrul comercial, în fața sediilor instituțiilor publice, iar apoi pe principalele strǎzi. 

În 1860 s-a introdus iluminatul cu petrol lampant dupǎ modelul Bucureştilor. Dezvoltarea generalǎ urbanǎ a oraşului a dus la extinderea treptatǎ a iluminatului public din centrul oraşului spre periferie, ajungându-se în 1897 la existența a 555 felinare, supravegheate de 10 lampagii. 

Lucrǎrile de electrificare a oraşului au început în anul 1910, iar odatǎ cu introducerea iluminatului electric, în 1913, lǎmpile de diferite sisteme au fost demontate şi apoi vândute unor primǎrii comunale sau orǎşeneşti. 

În prezent, Municipiul Târgoviște dispune de iluminat stradal inteligent. Vechile lămpi stradale au fost înlocuite cu mii de corpuri de iluminat bazate pe tehnologia LED, alimentate cu panouri fotovoltaice, dotate cu senzori, iar atunci cand nu este circulație, intensitatea luminilor scade. 

Alte sugestii

Arhitect celebru târgoviștean
Prima descriere detaliată a monumentelor Curții Domnești
Ion Heliade-Rădulescu – personalitate marcantă
Monumentul Eroilor Revoluției
Ziua Școlii „Ioan Alexandru Brătescu Voinești”