Icoana „Izvorul Tămăduirii”

Icoana „Izvorul Tămăduirii”


„Izvorul Tămăduirii” este o sărbătoare celebrată de Biserica Ortodoxă în vinerea din Săptămâna Luminată și este cunoscută în calendarul popular sub denumirea de „Fântânița” sau „Vinerea scumpă”. Prăznuită în fiecare an la date diferite, această sărbătoare este închinată Maicii Domnului și este menită să arate rolul Fecioarei Maria în lucrarea mântuirii oamenilor. 

Pictura bisericească este plină de simboluri, pe care iconarul știe să le surprindă discret, atât prin culoare, cât și prin așezare în scena lucrată. Cea mai cunoscută modalitate de a reda în icoană praznicul „Izvorul Tămăduirii” estea cea care o prezintă pe Maica Domnului cu mâinile ridicate în rugăciune, având în față un potir în care stă Mântuitorul Hristos copil, binecuvântând cu mâna dreaptă.

Maica Domnului este reprezentată cu mâinile întinse ca şi cum ar invita toţi oamenii să vină şi să găsească alinarea suferinţelor lor. Culorile folosite pentru îmbrăcăminte sunt roşu - simbol al jertfei divine, alb - simbol al purităţii şi albastru - culoarea cerului. 

Fântâna sau izvorul pe care stă Fecioara Maria are formă de potir, de cupă. Potirul este un simbol destul de puternic reprezentat în creştinism: îl întâlnim în majoritatea bisericilor, fiind folosit la împărtăşirea credincioşilor.

De jur-împrejurul fântânii se pot vedea pictaţi oameni care prezintă o multitudine de suferinţe: fie sunt şchiopi, fie orbi, fie au alte forme de neputinţe. Aceştia se află în apropierea izvorului şi se ating cu apă luată din el. 

În trecut, oamenii nu aveau acces la educaţia şcolară, fiind lipsiţi de posibilitatea de a ști să citească. Astfel, venind la biserică, văzând icoanele, observau detaliile şi învăţau din scenele ilustrate tot ce trebuia ştiut despre evenimentele biblice sau tradiţiile creştine. 
Icoanele reprezentau de fapt o Biblie ilustrată, un fel de material didactic pentru cei neştiutori de carte. Icoana lzvorului Tămăduirii demonstra oamenilor că, prin credinţa în efectele jertfei lui Iisus, alături de care stă Maica Sfântă, şi prin acceptarea împărtăşirii cu Trupul şi Sângele Domnului, se pot vindeca de suferinţele îndurate, atât cele fizice, cât şi cele sufleteşti.

De aceea, multe dintre bisericile construite după secolul al XI-lea au ca zi de sărbătoare principală lzvorul Tămăduirii. Amintim în zona noastră Mănăstirea Nucet și Biserica Izvorul Tămăduirii (Oborul Vechi).

Alte sugestii

Arhitect celebru târgoviștean
Prima descriere detaliată a monumentelor Curții Domnești
Ion Heliade-Rădulescu – personalitate marcantă
Monumentul Eroilor Revoluției
Ziua Școlii „Ioan Alexandru Brătescu Voinești”