GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14


Address

Str. Voiculescu Vasile, 4, Târgoviste, Dâmbovita, 130095, Târgoviște, România

Telefon

Despre

Grădinița cu Program Prelungit nr. 14 Târgoviște a fost înființată la data de 01 septembrie 1975, conform deciziei nr. 261 din 14 august 1975. Unitatea de învățământ deține atestat ARACIP privind nivelul calității educației raportat la indicatorii de performanță din standardele de referință, autorizație sanitară de funcționare și dispune de 10 săli spaţioase şi luminoase, mobilier adecvat vârstei educației timpurii, mijloace de învăţământ specifice, echipamente audio-vizuale, ce oferă cadrul necesar instruirii şi educării copiilor la un nivel optim.
Grădinița cu Program Prelungit nr. 14 Târgoviște are 9 grupe cu program prelungit, două dintre ele fiind incluse în alternativa Step by Step. Există 225 de copii (3-6 ani), coordonați de 17 profesori pentru învățământul preșcolar.
Se derulează la nivelul instituției noastre activități în cadrul a numeroase parteneriate și proiecte educative: Proiect în cadrul Programului ERASMUS +, Acțiunea Cheie1, Competențe europene pentru profesorii din grădinițe, Parteneriat Creativitate fără frontiere încheiat cu CEIP GREGAL&CEIP GAETA HUGUET Castelleon de la Plana, Spania, Programul SNAC (Strategia Națională de Acțiune Comunitară), Proiectul European Christmas Tree Decoration Exchange, Proiectul Copilul de lângă tine - unic și valoros. Suntem organizatorii a două concursuri școlare, și anume: Concurs judeţean – Europa, casa mea, ediţia a V-a și Concurs judeţean – Sănătatea, bunul cel mai de preţ, ediţia a V-a, domeniul educaţie civică.

Photo Gallery

Alte sugestii

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”SF.FRANCISC” - Instituţie privată

Grădiniţe

Dorothy Grădinița - Creșă - After School. Instituţie privată

Grădiniţe

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3

Grădiniţe

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2

Grădiniţe

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16

Grădiniţe