Foișorul brâncovenesc


Este construit în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu în perioada în care Complexul Curţii Domneşti de la Târgovişte era în plină activitate de reconstrucţie şi refacere. 

Foișoarele și-au făcut apariția în arhitectura ansamblurilor de curţi domneşti şi conac, în Ţara Românească, încă din vremea lui Matei Basarab, venind din zonele cu influență turcă. 

Servea ca foișor de vară în grădina domnească cu heleșteu, ciutărie și livadă. Avea o loggia acoperită, sprijinită pe coloane și capiteluri sculptate în calcar. Pereții erau decorați cu fresce și stucaturi. Elemente decorative recoltate de aici sunt expuse în beciurile palatului. 

Atmosfera epocii brâncovenești poate fi retrăită vizitând aceste locuri.
Vino să descoperi oraşul Târgovişte, Vechea Cetate de Scaun a Ţării Româneşti!

Alte sugestii

George Caïr – personalitate politică și culturală
Strada Virgil Drăghiceanu
Diaconul Coresi – ctitor al limbii române literare
Readucerea capului lui Mihai Viteazul la Mănăstirea Dealu
Biserica Kretzulescu