Facultăți Universitatea Valahia din Târgoviște

Facultăți Universitatea Valahia din Târgoviște

Despre

Facultăți Universitatea Valahia din Târgoviște


Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea Valahia Târgovişte

Facultatea de Drept şi Știinţe Administrative

Universitatea Valahia Târgovişte

Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică şi Tehnologia Informaţiei

Universitatea Valahia Târgovişte

Facultatea de Ştiinţe şi Arte

Universitatea Valahia Târgovişte

Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației

Universitatea Valahia Târgovişte

Facultatea de Stiinte Politice, Litere si Comunicare

Universitatea Valahia Târgovişte

Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor

Universitatea Valahia Târgovişte

Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică

Universitatea Valahia Târgovişte

Facultatea de Ştiinte Umaniste

Universitatea Valahia Târgovişte