Diaconul Coresi – ctitor al limbii române literare

Diaconul Coresi – ctitor al limbii române literare


Cu prilejul Zilei Limbii Române, celebrată pe 31 august, se cuvine să ne amintim că limba română reprezintă fundamentul identității noastre naționale.

Coresi, cunoscut și ca diaconul Coresi a fost diacon ortodox, traducător și meșter tipograf care a trăit și a început activitatea tipografică la Târgoviște. 

Diaconul Coresi a stat la temelia apariției limbii române literare, fiind editorul primelor cărți în limba română. 

Despre originile familiei sale s-au emis diferite ipoteze, însă el îşi afirma cu mândrie originea „ot Târgovişte”  în „Triodul-penticostar”, tipǎrit la Târgovişte şi terminat la 30 iunie 1558, în timpul domniei lui Mircea Ciobanul, aşa cum reiese din epilog.

Fusese ucenic al tipografului Oprea Logofǎtul. Numele sǎu este legat şi de apariția „Octoihului mic slavonesc”. Datoritǎ înțelegerii dintre comunitatea româneascǎ din Scheii Braşovului şi domnitorul Pǎtraşcu cel Bun, el pǎrǎseşte Cetatea de Scaun a Târgoviştei, stabilindu-se la Braşov, dupǎ data de iunie 1556. 

Tipǎriturile coresiene, întreaga activitate a tipografului au jucat un rol decisiv în pǎstrarea şi dezvoltarea vieții şi unitǎții spirituale a românilor, în realizarea unitǎții limbii române. O şcoalǎ şi o stradǎ din oraşul nostru îi poartǎ numele. 

Să fim mândri că suntem târgovișteni!

Alte sugestii

Arhitect celebru târgoviștean
Prima descriere detaliată a monumentelor Curții Domnești
Ion Heliade-Rădulescu – personalitate marcantă
Monumentul Eroilor Revoluției
Ziua Școlii „Ioan Alexandru Brătescu Voinești”