Consilul Judeţean Dâmboviţa

Consilul Judeţean Dâmboviţa

Instituţii Publice


Program

Deschis
Vezi programul

Address

Târgoviște, Romania

Telefon

Despre

Conform Capitolului 6 din Legea administraţiei publice locale Nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind organizarea şi funcționarea consiliilor județene, Consiliul Județean este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean, pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.

Consiliul Judeţean este compus din consilieri aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile stabilite de Legea privind alegerile locale.

Numărul membrilor fiecărui Consiliu Județean se stabilește de prefect, în funcție de populația județului, raportată de Institutul Național de Statistică și Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile.

Alte sugestii

Compania de Apa Targoviste Dambovita

Instituţii Publice

Instituția Prefectului Dâmbovița

Instituţii Publice

Primăria Municipiului Târgovişte

Instituţii Publice