Biserica Lemnului

Este amplasatǎ în zona centralǎ a municipiului Târgovişte pe strada Maior Brezişeanu, aproape de Primǎria Târgoviştei şi fosta Banca Naționalǎ. Numele ei provine de la faptul cǎ inițial a fost o construcție de lemn. Pe temelia acestei biserici mai vechi de lemn s-a construit în anul 1842 actuala bisericǎ de zid. Primii ctitori sunt Mihail Alexandrescu şi fiul sǎu Grigore Alexandrescu, marele poet, a cǎrui casǎ memorialǎ se aflǎ în apropiere. Alǎturi de ei pisania menționeazǎ printre ctitori pe Polizache Panait, Dumitru Gh. Bǎjescu, Sima Danciu, Mihai Stǎtulescu, Ionițǎ Tudorachescu, Cristea Carabulea şi alții. 

Bisericǎ din zid nu are o temelie solidǎ fiind construitǎ doar din cǎrǎmidǎ şi var, alternate cu bârne de stejar. Bolta din interior este din împletiturǎ de nuiele tencuite (paiantǎ), iar învelişul din tablǎ. Biserica este în formǎ de navǎ împǎrțitǎ în naos, pronaos şi pridvor, cu o turlǎ deschisǎ aşezatǎ pe naos şi una închisǎ aşezatǎ pe pronaos care are şi rol de clopotnițǎ. Pictura a fost realizatǎ în 1865 de cǎtre Sache, Ilie şi Pârvu, zugravi din Târgovişte. În urma cutremurului din noiembrie 1940, biserica „Lemnul” devine pentru o scurtǎ perioadǎ de timp impracticabilǎ pentru slujbǎ. Este imediat renovatǎ fiind întǎritǎ cu centuri şi drugi de fier. S-au înlocuit uşile şi ferestrele cu altele noi din stejar. Din 1997 pânǎ în 1999 biserica a fost renovatǎ în întregime, fiind repictatǎ în interior şi ranforsatǎ şi retencuitǎ la exterior. Biserica a fost resfințitǎ la 28 mai 2000 de cǎtre ÎnaltpreasfinIitul Mitropolit Dr. Nifon Mihǎițǎ, Arhiepiscopul Târgoviştei. 

Biserica pǎstreazǎ monumente de artǎ deosebite ca: monumentul funerar cu îngeri, realizat de Friț Storck, precum şi icoane realizate la mijlocul secolului al XX-lea de cǎtre zugravul Atanase Anghel. 

Alte sugestii

Arhitect celebru târgoviștean
Prima descriere detaliată a monumentelor Curții Domnești
Ion Heliade-Rădulescu – personalitate marcantă
Monumentul Eroilor Revoluției
Ziua Școlii „Ioan Alexandru Brătescu Voinești”