ȘCOALA „MIHAI VITEAZUL” – 55 de ani de existență

ȘCOALA „MIHAI VITEAZUL” – 55 de ani de existență


Înființată în anul 1967, Școala Gimnazială nr. 8 a avut doar clasele I-IV, deoarece numărul elevilor era mic. Doi ani mai târziu, în școală s-a organizat primul Centru Logopedic Interşcolar din Târgoviște, sub coordonarea doamnei Moțoc Paraschiva, iar pe măsură ce populația școlară a crescut, s-au creat clase noi, unele cu profil sportiv, clase de volei fete şi clase de atletism fete şi bǎieți. 

În anul 1997, unitatea a devenit prima şcoalǎ incluzivǎ din Târgovişte având clasǎ integratǎ coordonată de învǎțǎtor Stoenescu Elena. 

La 8 noiembrie 2002 şcoala a sǎrbǎtorit împlinirea a 35 de ani de existențǎ, prilej cu care a primit oficial numele de Şcoala cu Clasele I-VIII „Mihai Viteazul” Târgovişte

Conducerea Municipiului Târgoviște a susținut infrastructura educațională și, printr-un amplu proces de extindere, reabilitare, modernizare și dotare, în anul 2021 a realizat transformarea completă a Școlii cu Clasele I – VIII „Mihai Viteazul” din Târgoviște. 

Astfel s-au construit 6 corpuri de clădire, iar numărul sălilor de curs a crescut de la 22 la 36. 
S-au construit o sală de festivități și o bibliotecă, s-a extins sala de sport, s-a realizat un teren de sport exterior, s-au construit grupuri sanitare și vestiare aferente zonei sportive, la care se adaugă o clădire tehnică. Școala se bucură de foarte multe dotări specifice, în sensul că fiecare clasă va beneficia, în afara mobilierului, de videoproiector, ecran de proiecție, imprimantă multifuncțională sau calculator. 

Să fim mândri că suntem târgovișteni!

Alte sugestii

Arhitect celebru târgoviștean
Prima descriere detaliată a monumentelor Curții Domnești
Ion Heliade-Rădulescu – personalitate marcantă
Monumentul Eroilor Revoluției
Ziua Școlii „Ioan Alexandru Brătescu Voinești”