Tribunalul Dâmboviţa

Tribunalul Dâmboviţa


Program

Închis
Vezi programul

Address

Calea București 3, Târgoviște, România

Telefon

Despre

În raza teritorială de competenţă a Tribunalului Dâmboviţa funcţionează 5 judecătorii care îşi au sediile în municipiile Târgovişte şi Moreni şi oraşele Găeşti, Pucioasa şi Răcari.

Tribunalul Dâmboviţa desfăşoară activitatea judiciară prin 3 secţii, după cum urmează :
1 - Secţia Penală
2 - Secţia I Civilă
3 - Secţia II Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal

În cadrul Tribunalului Dâmboviţa funcţionează şi următoarele compartimente auxiliare :
1. Grefa, registratura şi arhiva – care efectuează operaţiuni privind primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei, îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, precum şi alte lucrări cu caracter auxiliar, necesare bunei desfăşurări a activităţii instanţelor.
2. Departamentul economico – financiar şi administrativ - care asigură activitatea economică, financiară şi administrativă pentru tribunal şi cele 5 judecătorii din circumscripţia sa.
3. Biroul de informare şi relaţii publice - care asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile stabilite de lege.
4. Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile - care ţine evidenţa experţilor tehnici judiciari şi a experţilor contabili şi are atribuţiuni în vederea efectuării expertizelor judiciare tehnice şi contabile.

Alte sugestii

Direcția pentru Agricultură Județeană Dâmbovița

Serviciu Public

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa

Serviciu Public

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Serviciu Public

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa

Serviciu Public

Judecătoria Târgovişte

Serviciu Public