ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG

ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG

Şcoli postliceale


Despre

Școala Postliceală FEG Târgoviște este o instituție de învățământ, care vine în întâmpinarea nevoilor educaționale ale unui învățământ permanent, eficient și de calitate.
Structurată în general pe specializările Asistent medical de farmacie și Asistent medical generalist, reputația instituției se datorează activității desfășurate de cadrele didactice, resurse umane cu pregătire și experiență științifică și psihopedagogică de necontestat.
Pentru stimularea si valorificarea performanțelor cursanților, Școala FEG organizează anual concursuri școlare, olimpiade pe specializări până la nivel național, sesiuni de comunicări științifice ale cursanților și ale cadrelor didactice, activități la care sunt invitați și parteneri din învățământul de stat și privat românesc.
În vederea integrării cursanților FEG în sistemul educativ al UE, s-au pus bazele parteneriatelor cu organizații din Germania, Norvegia, Marea Britanie.

Photo Gallery

Alte sugestii

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”CHRISTIANA”

Şcoli postliceale

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”CAROL DAVILA”

Şcoli postliceale