LICEUL TEHNOLOGIC ”NICOLAE CIORĂNESCU”

LICEUL TEHNOLOGIC ”NICOLAE CIORĂNESCU”


Address

Strada Locotenent Stancu Ion 35, Târgoviște 130105, România

Telefon

Despre

Liceul Tehnologic “Nicolae Ciorănescu” are o istorie de peste 70 de ani, jalonată de premii la olimpiade şi concursuri tehnice, fiind un nume cu tradiţie în învăţământul profesional şi tehnic din judeţul Dâmboviţa.
Şcoala are infrastructura şi dotările înlocuite şi modernizate la standarde europene prin programul REGIO.
Cursurile teoretice şi pregătirea practică se desfăşoară în laboratoare de electronică, mecatronică, electrotehnică, limbi moderne, chimie, fizică, TIC şi ateliere, dotate cu echipamente moderne.
Biblioteca, sala şi terenurile de sport completează tabloul unei şcoli care promovează dezvoltarea aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi construiască viitorul, să se adapteze la schimbările unei societăţi dinamice.
Întregul climat educaţional din şcoală este caracterizat prin: comunicare reală între elevi şi cadre didactice, siguranţă şi receptivitatea sporită a profesorilor la problemele cu care se confruntă adolescenţii.

Photo Gallery

Alte sugestii

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. IOAN GURĂ DE AUR”

Licee

LICEUL TEORETIC ”PETRU CERCEL”

Licee

LICEUL TEORETIC ”ION HELIADE RĂDULESCU”

Licee

LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”

Licee

LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA”

Licee