Judecătoria Târgovişte

Judecătoria Târgovişte


Program

Închis
Vezi programul

Address

Bulevardul Unirii 28, Târgoviște 130082, România

Telefon

Despre

In cazul în care o persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, poate proceda, conf. art. 22 din Legea Nr. 544/2001, astfel:
(1) In cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, aceasta poate face plângere la Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii sau instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de Apel este definitivă şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţa în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxa de timbru.

Programul compartimentului "Asociatii si fundatii" eliberare inscrisuri :
LUNI 10.00 - 15.00​
JOI 10.00 - 15.00​​
Program eliberare recipise C.E.C.- Biroul grefierului sef :
LUNI - VINERI 11.00 - 15.00​ - Grefier sef Carpinis Virginia

Alte sugestii

Direcția pentru Agricultură Județeană Dâmbovița

Serviciu Public

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa

Serviciu Public

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Serviciu Public

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa

Serviciu Public

Tribunalul Dâmboviţa

Serviciu Public