Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa


Descriere

Centrul Județean de Cultură Dâmbovița este un aşezământ public de cultură, care oferă servicii culturale în baza principiului nediscriminării şi care asigură accesul şi participarea egală a tuturor cetățenilor la educaţie şi cultură, indiferent de rasă, naţionalitate, vârstă, sex, etnie sau religie.

Centrul dezvoltă programe proprii pentru promovarea şi prezervarea patrimoniului istoric, al tradiției populare şi pentru cultivarea unei identități culturale locale. Stimulează şi susține orice inițiativă în domeniul culturii, cu scopul de a lărgi oferta culturală şi pentru o mai bună comunicare cu publicul beneficiar. Un alt domeniu în care acționează centrul este acela de stimulare a creativității și cultivare a talentului, organizând forme de educație în afara sistemelor formale de învățământ.

Printre evenimentele organizate de Centrul Județean de Cultură Dâmbovița sau desfășurate în parteneriat cu alte instituții de cultură din județ şi din țară, amintim:
• Festivalul Național de Romanțe „Crizantema de Aur”,
• Concursul Național de Literatură „Moștenirea Văcăreștilor”,
• „Zilele Cetății”,
• Festivalul „Art for you”,
• Festivalul Național ”Ileana Sărăroiu”,
• Concerte extraordinare susținute de către Orchestra Simfonică Muntenia.

Aceste manifestări au caracter permanent, fiind recunoscute și apreciate atât la nivel național, cât şi la nivel internațional.

Alte sugestii

Muzeele se închid temporar!
Târgoviște – Șaua Dichiului – Zănoaga – Bazinetul Padina
Descoperiri arheologice
Personalităţi care au vizitat Târgoviştea
Geneză