COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU”

COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU”


Despre

Colegiul Național "Ienăchiţă Văcărescu" Târgovişte a luat fiinţă în anul 1874 şi reprezintă o comunitate de memorie care promovează ideea individualităţii, dar şi sentimentul apartenenţei, excelenţa şi creativitatea.
În anul şcolar 2018-2019 elevii colegiului au obţinut 114 premii la concursurile şi olimpiadele judeţene şi naţionale.
Cei 1067 de elevi învaţă în 37 săli de clasă adecvate procesului instructiv-educativ. Standardele europene se reflectă şi în dotările colegiului:
- 4 laboratoare de informatică cu acces la internet;
- laborator chimie;
- laborator fizică;
- laborator biologie;
- bibliotecă cu sală de lectură şi CDI;
- amfiteatru - capacitate 100 de locuri;
- bază sportivă (sală de sport şi teren de sport);
- cabinet medical;
- cabinet stomatologic;
- cabinet de consiliere şi orientare şcolară.

Photo Gallery

Alte sugestii

COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA”

Colegii

COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CANTACUZINO”

Colegii

COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA”

Colegii