”RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII PRIMĂRIEI CORP B DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA”

”RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII PRIMĂRIEI CORP B DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”


Comunicat de presă

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Târgoviște,  Iulie 2022

”RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII PRIMĂRIEI CORP B DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”
 
Beneficiar: UAT Municipiul Târgoviște;

Titlu apel de proiecte: PNNR/2022/C5/2/B.2.1/1, runda 1.

Obiectivele proiectului: Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării - Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, se propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Obiectiv general:Tranziția către un fond construit rezilient și verde;

Valoarea totală a proiectului: 2.190.896,86 lei;
Data începerii și finalizării proiectului: 07.07.2022 – 06.07.2024;
Codul proiectului: C5-B2.1.a-653. 
             
Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Alte sugestii

Scutire de la plata majorărilor de întârziere a taxelor și impozitelor locale
Scutire de la plata majorărilor de întârziere a taxelor și impozitelor locale
Lucrări ample pe str. „Calea București”. Restricții
Program Zilele Cetății 2023
Cifră record pentru investiții, la Târgoviște