Instituția Prefectului Dâmbovița

Instituția Prefectului Dâmbovița

Public Institutions


Schedule

Closed
See schedule

Address

Târgoviște City App, Romania

About

Instituţia Prefectului este o instituţie publică cu personalitate juridică, cu patrimoniu şi buget propriu organizată în scopul exercitării prerogativelor prefectului.

Prefectul este reprezentatul Guvernului pe plan local. Guvernul numeşte câte un prefect în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, la propunerea ministrului internelor şi reformei administrative.

Prefectul este garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivel local. Miniştrii şi conducătorii celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului pot delega prefectului unele dintre atribuţiile lor de conducere şi control cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate din subordine.

Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

Similar Suggestions

Compania de Apa Targoviste Dambovita

Public Institutions

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

Public Institutions

Târgovişte City Hall

Public Institutions