Consiliul Judeţean Dâmboviţa

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

Public Institutions


Schedule

Closed
See schedule

Address

Târgoviște, Romania

About

Conform Capitolului 6 din Legea administraţiei publice locale Nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind organizarea şi funcționarea consiliilor județene, Consiliul Județean este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean, pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.
Consiliul Judeţean este compus din consilieri aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile stabilite de Legea privind alegerile locale.
Numărul membrilor fiecărui Consiliu Județean se stabilește de prefect, în funcție de populația județului, raportată de Institutul Național de Statistică și Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile.

Similar Suggestions

Compania de Apa Targoviste Dambovita

Public Institutions

Instituția Prefectului Dâmbovița

Public Institutions

Târgovişte City Hall

Public Institutions