Primăria Municipiului Târgovişte

Primăria Municipiului Târgovişte


Address

Str. REVOLUTIEI nr. 1-3, cod postal 130011

Website

About

Reședință domnească si capitală între 1396 si 1714, Târgoviștea a deținut mai bine de trei secole statutul de cel mai important centru economic, politico-militar și cultural-artistic al Țării Românești.

Săpăturile arheologice efectuate pe teritoriul și în împrejurimile orașului au dovedit că această regiune era locuită încă din neolitic.

În Muzeul de Arheologie se găsesc vestigii ale culturilor din aceste vremuri, precum și din perioada bronzului și din epoca fierului. Bine ilustrate în muzeu sunt podoabe, unelte și monede geto-dacice, din vremea regilor Burebista și Decebal, precum și din epoca bizantină.

Curtea Domnească

Prima mențiune a orașului datează din 1396, iar primul act oficial din 1406 și aparține lui Mircea cel Bătrân, voievod al Țării Românesti, ce a opus trei decenii de rezistență în fața Imperiului Otoman, cu victorii răsunătoare. Din 1424 se păstrează prima reglementare comercială făcută de domnitorul Dan al II-lea, ce stabilește relațiile vamale ale târgoveților locali cu alți negustori.

Vlad Țepeș urcă pe tron în 1456 și se înscrie în istorie cu victoria din 1462 împotriva sultanului Mehmet II, cuceritorul Constantinopolelui. Voievodul Radu cel Mare reclădește, începând cu 1499, biserica "Sf. Nicolae din Deal", cunoscută azi ca Mânăstirea Dealu.

Mihai Viteazul a reușit în 1600, pentru prima oară, unirea celor trei principate românești și era recunoscut în întreaga Europă ca un apărător al creștinătății.

Matei Basarab (1632-1654) a fost un mare sprijinitor al culturii. El a întărit fortificațiile orașului, a reparat vechi biserici și a construit multe altele noi.

Răscoala lui Tudor Vladimirescu, din 1821, după ce strălucește la București, restabilind domniile pământene pe scaunul țării, se sfârșește trist la Târgoviste. Tudor și mulți dintre soldații săi sunt masacrați de eteriști pe locul din fața Mitropoliei, unde s-a ridicat o cruce de piatră, în amintirea lor.

Târgoviștenii au participat activ la Revoluția Română din 1848 și au susținut toate actele politice ale unioniștilor.

Modernizarea societății românești la sfârșitul secolului al XIX-lea a însemnat un mare avans economic, ilustrat prin iluminarea orașului in 1863, inaugurarea cursei de diligențe și apoi de cale ferată București-Târgoviște, înființarea primei întreprinderi industriale - Arsenalul armatei și construirea rafinăriilor de petrol.

Târgoviștea și-a plătit tributul de sânge în toate marile bătălii ale națiunii: Războiul de Independență din 1877-1878, Primul și Al Doilea Război Mondial.

Jumătate de secol de dictatură comunistă a provocat constrângeri în viața politică, socială si culturală. Dupa 22 decembrie 1989, o nouă constituție a țării a repus viața politică pe un curs democratic.

Similar Suggestions

Casa de Cultură a Sindicatelor

Event organiser

Clubul Studenților

Event organiser

PRINCELY COURT TÂRGOVIŞTE

Event organiser

Complexul Turistic de Natație Târgoviște

Event organiser

„ION HELIADE RĂDULESCU” County Library

Event organiser / Library