Bugetare Participativa - Targoviste decide!


DESPRE Bugetare participativă

Bugetul participativ este un instrument de management deschis, inclusiv şi transparent, instrument care permite participarea reală a cetăţenilor la guvernarea oraşului, aceştia putând decide în mod direct cum se va cheltui un procent clar definit în acest sens din bugetul de investiţii.

Indicator de modernitate şi de deschidere a administraţiei faţă de cetăţean, bugetarea participativă este o modalitate mai eficientă de cheltuire a banului public, consolidează comunitatea şi face ca bugetele publice să fie cheltuite într-un mod transparent, mai echitabil şi mai eficient.

LA CE FOLOSEŞTE?

1. Creşterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre cetăţeni şi administraţia publică locală.

2. creşterea gradului de asumare şi implicare a cetățenilor în procesul de dezvoltare urbană.

3. Creșterea transparenței activității administraţiei publice locale.

CE TREBUIE SĂ ȘTII DESPRE DEPUNEREA DE PROIECTE!

1-31 IULIE

Persoanele care doresc să propună proiecte trebuie să aibă domiciliul în Municipiul Târgovişte și să se înscrie în platforma online dedicată bugetării participative.

Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:

- Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale
- Amenajare de spații verzi și locuri de joacă
- Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei.
- Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.)
- Dezvoltare turism
- Infrastructură culturală
- Infrastructură socială
- Infrastructură de sănătate
- Digitalizare

Fiecare cetăţean poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite.

Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 400.000 lei, inclusiv TVA.

Află cum te poţi implica!

Similar Suggestions

Muzeele se închid temporar!
Târgoviște – Bazinetul Padina
Archaeological finds
Figures that have visited Târgovişte
Genesis